Le versioni di greco di Appiano e le traduzioni in italiano

Le Forche Caudine (I)

Ο δε Ποντιος, τους πρεσβεις καλεσας, τοις υπατοις και τοις αλλοις αρχουσι της στρατιας και παντι τω πληθει λεγειν εκελευεν· «Ημεις αει Τωμαιοις εσπενδομεθα φιλιαν, ην αυτοι διελυσατε, Σιδικηνοις τοις ημετεροις εχθροις συμμαχουντες. Ειτ' αυθις αυ φιλιας ημιν γενομενης, Νεαπολιταις επολεμειτε, τοις ημετεροις γειτοσιν. Και ουκ ηγνοουμεν οτι ταυτ' ην υμιν παρασκευη πλεονεξιας επι ολην την Ιταλιαν. Εν τε ταις προτεραις μαχαις πολλα παρα την απειριαν των ημετερων στρατηγων παραλαβοντες ουδεν επεδειξασθε μετριον ες ημας, και πρεσβευσαμενων ημων δις προς υμας, και πολλα συγχωρουντων, υπερηφανα ημιν...

Traduzione

Scipione piange davanti a Cartagine distrutta

Ο δε Σκιπιων πολιν ορων επτακοσιοις ετεσιν ανθησασαν απο του συνοικισμου, και γης τοσησδε και νησων και θαλασσης επαρξασαν, δηλων τε και νεων και ελεφαντων και χρηματων ευπορησασαν ισα ταις αρχαις ταις μεγισταις, τολμη δε και προθυμια πολυ διασχουσαν, η γε και ναυς και οπλα παντα περνηρημενη τρισιν ομως ετεσιν αντεσχε πολεμω τοσωδε και λιμω, τοτε αρδην τετελευτηκυιαν ες πανωλεθριαν εσχατην, λεγεται μεν δακρυσαι και φανερος γενεσθαι κλαιων υπερ πολεμιων, επι πολυ δ' εννους εφ' εαυτου γενομενος τε, και συνιδων οτι και πολεις και εθνη και αρχας απασας δει μεταβαλειν ωσπερ ανθρωπους δαιμονα, και...

Traduzione

Una vittoria di Silla presso Roma

Δεισας ουν ο Συλλας περι τη πολει, τους μεν ιππεας προυπεμψε κατα σπουδην ενοχλειν αυτοις οδευουσιν αυτος δ' επειγομενος αθροω τω στρατω, παρα ταις Κολλιναις πυλαις περι μεσημβριαν εστρατοπεδευσεν, αμφι το της Αφροδιτης ιερον, ηδη και των πολεμιων περι την πολιν στρατοπεδευοντων. Μαχης δ' ευθυς αυτοις περι δειλην εσπεραν γενομενης, τω μεν δεξιω Συλλας εκρατει, το δε σκαιον ηττωμενον επι τας πυλας κατεφυγεν. Οι δε γεροντες, οντες επι των τειχων, ως ειδον αυτοις συνειστρεχοντας τους πολεμιους, τας πυλας κατεβαλαν απο μηχανης. Αι δ' εμπιπτουσαι πολλους μεν απο του στρατου διεφθειραν, πολλους δ'...

Traduzione

Flaminino proclama la libertà della Grecia

Τιτος Κοιντιος Φλαμινινος ο των Ρωμαιων υπατος ες τον των Ισθμιων αγωνα επελθων, πληθυοντος του σταδιου, σιωπην τε εσημηνεν υπο σαλπιγγι και τον κηρυκα ανειπειν εκελευσεν· «Ο δημος ο Ρωμαιων και η συγκλητος και Φλαμινινος ο στρατηγος, τους Μακεδονας και Φιλιππον τον βασιλεα εκπολεμησαντες, κελευουσι την Ελλαδα ελευθεραν αυτονομον αφρουρητον αφορολογητον ειναι, και ιδιοις ηθεσι και νομοις χρησθαι». Πολλης δ' επι τουτο βοης και χαρας γενομενης θορυβος ηδιστος ην, ετερων μεθ' ετερους τον κηρυκα και παρα σφας ανειπειν μετακαλουντων, ωστε δηλον πασιν εγενετο την ελευθεριαν μεγιστον των αγαθων ειναι....

Traduzione

Annibale giunge in Italia

Αννιβας μεν συνηθροιζε Κελτιβηρων τε και Λιβυων και αλλων εθνων πολυ στρατευμα, τα δε εν Ιβηρια πραγματα Ασδρουβα τω αδελφω επετρεπε και τα Πυρηναια ορη διεβαινεν εις την Κελτικην χωραν την νυν λεγομενην Γαλατιαν, αγων πεζους ενακισμυριους και ιππεας ες δισχιλιους επι μυριοις και ελεφαντας επτα και τριακοντα. Γαλατων δε τους μεν εαυτω επηγετο ειτε δωροις ειτε πειθοι, τους δε και εβιαζετο, και ουτω την χωραν διωδευε. Ερχομενος δε επι τα Αλπεια ορη, ουδεμιας διοδου ουσης, επεβαινε και αυτοις τολμερως· χιων τε γαρ πολλη ην και κρυος. Την μεν υλην τεμνων τε και κατακαιων οδον εποιει η και νυν εστιν...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2022 VersioniDiGreco.it