Le versioni di greco di Cassio Dione e le traduzioni in italiano

Reazioni alla morte di Caligola

Γαιος δη, ετη τρια και μηνας εννεα μοναρκησας, τοις εργοις αυτοις εμαθεν ως ουκ ην θεος. Υφ' ων τε και μη παρων προσεκυνειτο, τοτε κατεπτυετο: και υφ' ων τε Ζευς και θεος ωνομαζετο, σφαγιον εγινετο: ανδριαντες τε αυτου και εικονες εσυροντο. Οι δε στρατιωται εθορυβουν τε και εστασιαζον ωστε και σφαγας ποιειν. Εμνημονευον τε οι παροντες του λεχθεντος ποτε υπ' αυτου προς τον δημον· «Ειθε ενα αυχενα ειχετε», επιδεικνυντες αυτω οτι εκεινος μεν αυχενα ενα, σφεις δε δη χειρας πολλας εχοιεν. Επει δε το δορυφορικον εταραττετο και διαθεοντες επυνθανοντο τις Γαιον εσφαξεν, Ουαλεριος Ασιατικος ανηρ υπατευκως...

Traduzione

Nerone incendia Roma

Μετα δε ταυτα επεθυμησεν οπερ που αει ηυχετο, την τε πολιν ολην και την βασιλειαν ζων αναλωσαι· τον γουν Πριαμον και αυτος θαυμαστως εμακαριζεν οτι και την πατριδα αμα και την αρχην απολομενας ειδεν. Λαθρα γαρ τινας ως και μεθυοντας η και κακουργουντας τι αλλως διαπεμπων, το μεν πρωτον εν που και δυο και πλειονα αλλα αλλοθι υπεπιμπρα, ωστε τους ανθρωπους εν παντι αποριας γενεσθαι, μητ' αρχην του κακου εξευρειν μητε τελος επαγαγειν δυναμενους αλλα πολλα μεν ορωντας πολλα δε ακουοντας ατοπα. Ουτε γαρ θεασασθαι αλλο τι ην η πυρα πολλα ωσπερ εν στρατοπεδω, ουτε ακουσαι λεγοντων τινων η οτι το και...

Traduzione

Seneca il filosofo

Ο Σενεκας αιτιαν εσχε, και ενεκληθη αλλα τε και οτι τη Αγριππινη συνεγιγνετο· ου γαρ απεχρησεν αυτω την Ιουλιαν μοιχευσαι, ουδε βελτιων εκ της φυγης εγενετο, αλλα και τη Αγριππινη τοιαυτη τε ουση και τοιουτον υιον εχουση επλησιαζεν. Ου μονον δε εν τουτω αλλα και εν αλλοις παντα τα εναντιωτατα οις εφιλοσοφει ποιων ηλεγχθη. Και γαρ τυραννιδος κατηγορων τυραννοδιδασκαλος εγινετο, και των συνοντων τοις δυνασταις κατατρεχων ουκ αφιστατο του παλατιου, τους τε κολακευοντας τινα διαβαλλων αυτος ουτω την Μεσσαλιναν και τους του Κλαυδιου εξελευθερους εθωπευεν ωστε και βιβλιον σφισιν εκ της νησου πεμψαι...

Traduzione

Suicidio di Antonio

Ιδουσα δε τουθ' η Κλεοπατρα τας τε ναυς αυτομολησαι εποιησε, και αυτη ες το ηριον εξαιφνης εσεπηδησε, λογω μεν ως τον Καισαρα φοβουμενη και προδιαφθειραι τροπον τινα εαυτην βουλομενη, εργω δε και τον Αντωνιον εκεισε εσελθειν προκαλουμενη· υπετοπει μεν γαρ προδιδοσθαι, ου μεντοι και επιστευεν υπο του ερωτος, αλλα και μαλλον ως ειπειν εκεινην η εαυτον ηλεει. Οπερ που η Κλεοπατρα ακριβως ειδυια ηλπισεν οτι, αν πυθηται αυτην τετελευτηκυιαν, ουκ επιβιωσεται αλλα παραχρημα αποθανειται. Και δια τουτο ες τε το μνημειον συν τε ευνουχω τινι και συν θεραπαιναις δυο εσεδραμε, και εκειθεν αγγελιαν αυτω ως...

Traduzione

Cesare attraversa l'Adriatico di sorpresa

Πομπηιος μεν δη εν τε τη Θεσσαλονικη εχειμαζε και φυλακην ουκ ακριβη των παραθαλασσιων εποιειτο (ουτε γαρ ες την Ιταλιαν ηδη τον Καισαρα εκ της Ιβεριας αφιχθαι ενομιζε, ει τε και παρειη, αλλ' εν γε τω χειμωνι ουχ υπωπτευσεν αυτον τολμησειν τον Ιονιον διαβαλειν), Καισαρ δε ην μεν εν Βρεντεσιω το εαρ αναμενων, πυθομενος δε εκεινον τε πορρω τε οντα και την καταντιπερας Ηπειρον αμελοις τηρουμενην, τον τε καιρον του πολεμου ηρπασε και τw ανειμενω αυτου επεθετο. Μεσουντος γουν του χειμωνος μερει του στρατου απηρεν (ου γαρ ησαν ικαναι νηες ωστε παντας αμα αυτους περασαι), και λαθων τον Βιβουλον τον...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2024 VersioniDiGreco.it