Versioni di greco di Diodoro Siculo tradotte in italiano

L'ambasceria di Gorgia ad Atene

Επι δε τουτιον κατα την Σικελιαν Λεοντινοι, Χαλκιδεων μεν οντες αποικοι, συγγενεις δε Αθηναιων, ετυχον υπο Συρακοσιων πολεμουμενοι. Πιεζομενοι δε τω πολεμω, και δια την υπεροχην των Συρακοσιων κινδυνευοντες αλωναι κατα κρατος, εξεπεμψαν πρεσβεις εις τας Αθηνας, αξιουντες τον δημον βοηθησαι την ταχιστην και την πολιν εαυτων εκ των κινδυνων ρυσασθαι. Ην δε των απεσταλμενων αρχιπερεσβευτης Γοργιας ο ρητωρ, δεινοτητι λογου πολυ προεχων παντων των καθ' εαυτον. Ουτος και τεχνας ρητορικας πρωτος εξευρε και κατα την σοφιστειαν τοσουτο τους αλλους υπερεβαλεν, ωστε μισθον λαμβανειν παρα των μαθητων μνας...

Traduzione

Origini di Roma

Ενιοι μεν ουν των συγγραφεων πλανηθεντες υπελαβον τους περι τον Ρωμυλον εκ της Αινειου θυγατρος γεννηθεντας εκτικεναι την Ρωμην· το δ' αληθες ουχ ουτως εχει, πολλων μεν εν τω μεταξυ χρονω του τ' Αινειου και Ρωμυλου γεγονοτων βασιλεων, εκτισμενης δε της Ρωμης κατα το δευτερον ετος της εβδομης ολυμπιαδος· αυτη γαρ η κτισις υστερει των Τρωικων ετεσι τρισι πλειοσι των τετρακοσιων και τριακοντα. Αινειας γαρ μετα την αλωσιν της Τροιας ετων τριων παρελθοντων παρελαβε την των Λατινων βασιλειαν, και κατασχων τριετη χρονον εξ ανθρωπων ηφανισθη και τιμων ετυχεν αθανατων. Την δ' αρχην διαδεξαμενος Ασκανιος...

Traduzione

I liguri

Οι δε ταυτην την χωραν οικουντες Λιγυες νεμονται γην τραχειαν και παντελους λυπραν· των δ' εγχωριων ταις εργασιαις και ταις της κακοπαθειας υπερβολαις φερει καρπους προς βιαν ολιγους. Διο και τοις ογκοις εισι συνεσταλμενοι και δια την συνεχη γυμνασιαν ευτονοι· της γαρ κατα την τρυφην ραστωνης πολυ κεχορισμενοι ελαφροι μεν ταις ευκινησιαις εισιν, εν δε τοις πολεμικοις αγωσι ταις αλκαις διαφοροι. Καθολου δε των πλησιοχωρων το πονειν συνεχως ησκηκοτων, και της χωρας πολλης εργασιας προσδεομενης, ειθικασι τας γυναικας των κακοπαθειων των εν ταις εργασιαις κοινωνους ποιεισθαι. Μισθου δε παρ αλληλοις...

Traduzione

Etnografia Gallica

Οι δε Γαλαται τοις μεν σωμασιν εισιν ευμηκεις, ταις δε σαρξι καθυγροι και λευκοι, ταις δε κομαις ου μονον εκ φυσεως ξανθοι, αλλα και δια της κατασκευης επιτηδευουσιν αυξειν την φυσικην της χροας ιδιοτητα. Τιτανου γαρ αποπλυματι σμωντες τας τριχας συνεχως απο των μετωπων επι την κορυφην και τους τενοντας ανασπωσιν, ωστε την προσοψιν αυτων φαινεσθαι Σατυροις και Πασιν εοικυιαν· παχυνονται γαρ αι τριχες απο της κατεργασιας, ωστε μηδεν της των ιππων χαιτης διαφερειν. Τα δε γενεια τινες μεν ξυρωνται, τινες δε μετριως υποτρεφουσιν, οι δ' ευγενεις τας μεν παρειας απολειαινουσι, τας δ' υπηνας ανειμενας...

Traduzione

Presentazione dell'opera

Επει δ' η μεν υποθεσι εχει τελος, αι βιβλοι δε μεχρι του νυν ανεκδοτοι τυγχανουσιν ουσαι, βουλομαι βραχεα προδιορισαι περι ολης της πραγματειας. Των γαρ βιβλων ημιν εξ μεν αι πρωται περιεχουσι τας προ των Τρωικων πραξεις και μυθολογιας, και τουτων αι μεν προηγου­μενοι τρεις τας βαρβαρικας, αι δ' εξης σχεδον τας των Ελληνων αρχαιολογιας· εν δε ταις μετα ταυτας ενδεκα τας απο των Τρωικων κοινας πραξεις αναγεγραφαμεν εως της Αλεξανδρου τελευτης· εν δε ταις εξης εικοσι και τρισι βιβλοις τας λοιπας απασας κατεταξαμεν μεχρι της αρχης του συσταντος πολεμου Ρωμαιοις προς Κελτους, καθ' ον ηγουμενος Γαιος...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2021 VersioniDiGreco.it