Le versioni di greco di Erodoto e le traduzioni in italiano

L'inizio della battaglia di Salamina

Οι μεν δη αλλοι Ελληνες πρυμνην ανεκρουοντο και ωκελλον τας νεας, Αμεινιης δε Παλληνευς ανηρ Αθηναιος εξαναχθεις νηι εμβαλλει· συμπλεκεισης δε της νεος και ου δυναμενων απαλλαγηναι, ουτω δη οι αλλοι Αμεινιη βοηθεοντες συνεμισγον. Αθηναιοι μεν ουτω λεγουσι της ναυμαχιης γενεσθαι την αρχην, Αιγινηται δε την κατα τους Αιακιδας αποδημησασαν ες Αιγιναν, ταυτην ειναι την αρξασαν. Λεγεται δε και ταδε, ως φασμα σφι γυναικος εφανη, φανεισαν δε διακελευσασθαι ωστε και απαν ακουσαι το των Ελληνων στρατοπεδον, ονειδισασαν προτερον ταδε· «Τω δαιμονιοι, μεχρι κοσου ετι πρυμνην ανακρουσεσθε;».

Traduzione

Temistocle e l'inganno di Sicinno

Ενθαυτα Θεμιστοκλεης ως εσσουτο τη γνωμη υπο των Πελοποννησιων, λαθων εξερχεται εκ του συνεδριου, εξελθων δε πεμπει ες το στρατοπεδον το Μηδων ανδρα πλοιω, εντειλαμενος τα λεγειν χρεον, τω ουνομα μεν ην Σικιννος, οικετης δε και παιδαγωγος ην των Θεμιστοκλεος παιδων τον δη υστερον τουτων των πρηγματων ο Θεμιστοκλεης Θεσπιεα τε εποιησε, ως επεδεκοντο οι Θεσπιεες πολιητας, και χρημασι ολβιον. Ος τοτε πλοιω απικομενος ελεγε προς τους στρατηγους των βαρβαρων ταδε· «Επεμψε με ο στρατηγος ο Αθηναιων λαθρη των αλλων Ελληνων (τυγχανει γαρ φρονεων τα βασιλεος και βουλομενος μαλλον τα υμετερα κατυπερθε...

Traduzione

I Persiani incendiano Atene

Χρονω δ' εκ των απορων εφανη δη τις εσοδος τοισι βαρβαροισι· εδεε γαρ κατα το θεοπροπιον πασαν την Αττικην την εν τη ηπειρω γενεσθαι υπο Περσησι. Εμπροσθε ων της ακροπολιος, οπισθε δε των πυλεων και της ανοδου, τη δη ουτε τις εφυλασσε ουτ' αν ηλπισε μη κοτε τις κατα ταυτα αναβαιη ανθρωπων, ταυτη ανεβησαν τινες κατα το ιρον της Κεκροπος θυγατρος Αγλαυρου, καιπερ αποκρημνου εοντος του χωρου. Ως δε ειδον αυτους αναβεβηκοτας οι Αθηναιοι επι την ακροπολιν, οι μεν ερριπτεον εωυτους κατα του τειχεος κατω και διεφθειροντο, οι δε ες το μεγαρον κατεφευγον. Των δε Περσεων οι αναβεβηκοτες πρωτον μεν ετραποντο...

Traduzione

Eroismo spartano alle Termopili

Λακεδαιμονιων δε και Θεσπιεων τοιουτων γενομενων ομως λεγεται ανηρ αριστος γενεσθαι Σπαρτιητης Διηνεκης τον τοδε φασι ειπειν το επος πριν η συμμειξαι σφεας τοισι Μηδοισι, πυθομενον προς τεο των Τρηχινιων ως επεαν οι βαρβαροι απιωσι τα τοξευματα, τον ηλιον υπο του πληθεος των οιστων αποκρυπτουσι· τοσουτο το πληθος αυτων ειναι· τον δε ουκ εκπλαγεντα τουτοισι ειπειν, εν αλογιη ποιευμενον το των Μηδων πληθος, ως παντα σφι αγαθα ο Τρηχινιος ξεινος αγγελλοι, ει αποκρυπτοντων των Μηδων τον ηλιον υπο σκιη εσοιτο προς αυτους η μαχη και ουκ εν ηλιω. Ταυτα μεν και αλλα τοιουτοτροπα επεα φασι Διηνεκεα τον...

Traduzione

Il ruolo di Temistocle durante la seconda guerra Persiana

Ηυ δε των τις Αθηναιων ανηρ ες πρωτους νεωστι παριων, τω ουνομα μεν ην Θεμιστοκλεης, παις δε Νεοκλεος εκαλεετο. Ουτος ωνηρ ουκ εφη παν ορθως τους χρησμολογους συμβαλλεσθαι, λεγων τοιαδε, ει ες Αθηναιους ειχε το επος ειρημενον εοντως, ουκ αν ουτω μιν δοκεειν ηπιως χρησθηναι, αλλα ωδε· «Τω σχετλιη Σαλαμις» αντι του· «Τω θειη Σαλαμις», ει περ γε εμελλον οι οικητορες αμφ' αυτη τελευτησειν αλλα γαρ ες τους πολεμιους τω θεω ειρησθαι το χρηστηριον συλλαμβανοντι κατα το ορθον, αλλ' ουκ ες Αθηναιους. Παρασκευαζεσθαι ων αυτους ως ναυμαχησοντας συνεβουλευε, ως τουτου εοντος του ξυλινου τειχεος. Ταυ τη...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2022 VersioniDiGreco.it