Versioni di greco di Isocrate tradotte in italiano

L'indole di Eracle e di Teseo

Ου μονον τοις δπλοις εκοσμησαντο παραπλησιοις, αλλα και τοις επιτηδευμασιν εχρησαντο τοις αυτοις, πρεποντα τη συγγενεια ποιουντες. Εξ αδελφων γαρ γεγονοτες, ο μεν εκ Διας, ο δ' εκ Ποσειδωνος, αδελφας και τας επιθυμιας εσχον. Μονοι γαρ ουτοι των προγεγενημενων υπερ του βιου του των ανθρωπων αθληται κατεστησαν. Συνεβη δε τον μεν ονομαστοτερους και μειζους, τον δ' ωφελιμωτερους και τοις Ελλησιν οικειοτερους ποιησασθαι τους κινδυνους. Τω μεν γαρ Ευρυσθευς προσεταττεν τας τε βους τας εκ της Ερυθειας αγαγειν και τα μηλα τα των Εσπεριδων ενεγκειν και τον Κερβερον αναγαγειν και τοιουτους αλλους πονους,...

Traduzione

I discendenti di Eaco

Τουτου δε παιδες ησαν Τελαμων και Πηλευς, ων ο μεν ετερος μεθ' Ηρακλεους επι Λαομεδοντα στρατευσαμενος αριστειων ηξιωθη, Πηλευς δ' εν τε τη μαχη τη προς Κενταυρους αριστευσας και κατα πολλους αλλους κινδυνους ευδοκιμησας θετιδι τη Νηρεως, θνητος ων αθανατη, συνωκησεν, και μονου τουτου φασιν των προγεγενημενων υπο θεων εν τοις γαμοις υμεναιον ασθηναι. Τουτων δ' εκατερου. Τελαμωνος μεν Αιας και Τευκρος εγενεσθην, Πηλεως δ' Αχιλλευς, οι μεγιστον και σαφεστατον ελεγχον εδοοαν της αυτων αρετης· ου γαρ εν ταις αυτων πολεσιν μονον επρωτευσαν, ουδ' εν τοις τοποις εν οις κατωκουν, αλλα στρατειας τοις...

Traduzione

Μη λιαν ovvero il senso della misura

Μισει τους κολακευοντας ωσπερ τους εξαπατωντας· αμφοτεροι γαρ τους πιστευοντας αδικουσιν. Γιγνου προς τους πλησιαζοντας ομιλητικος αλλα μη σεμνος· την μεν των υπεροπτικων υπερηφανιαν μολις και οι δουλοι καρτερουσιν, τον δε των ομιλητικων τροπον οι ανθρωποι ασμενως υποφερουσιν. Ομιλητικος εσει μη δυσαλγητος ων μηδε δυσαρεστος μηδε φιλονικος, μηδε προχειρως απαντων προς τας των πλησιαζοντοον οργας μηδε λιαν φροντιζοον εν τη δυστυχια, μηδε λιαν χαιρων εν τη ευτυχια. Το γαρ ακαιρον πανταχου λυπηρον εστι.

Traduzione

Magnanimità e coraggio degli Ateniesi

Αθυμως γαρ απαντων των συμμαχων διακειμενων, και Πελοποννησιων μεν διατειχιζοντων τον Ισθμον και ζητουντων ιδιαν αυτοις σωτηριαν, των δ' αλλων πολεων υπο τοις βαρβαροις γεγενημενων και συστρατευομενων εκεινοις πλην ει τις δια μικροτητα παρημεληθη, προσπλεουσων δε τριηρων διακοσιων και χιλιων και πεζης στρατιας αναριθμητου μελλουσης εις την Αττικην εισβαλλειν, ουδεμιας σωτηριας αυτοις υποφαινομενης, αλλ' ερημοι συμμαχων γεγενημενοι και των ελπιδων απασων διημαρτηκοτες, εξον αυτοις μη μονον τους παροντας κινδυνους διαφυγειν, αλλα και τιμας εξαιρετους λαβειν ας αυτοις εδιδου βασιλευς ηγουμενος,...

Traduzione

Vivere secondo giustizia non solo è corretto, ma anche conveniente per il presente e per il futuro (Sulla Pace 34-35-36) - Maturità 2016

Ορω γαρ τους μεν την αδικιαν προτιμωντας και το λαβειν τι των αλλοτριων μεγιστον αγαθον νομιζοντας ομοια πασχοντας τοις δελεαζομενοις των ζωων, και κατ' αρχας μεν απολαυοντας ων αν λαβωσιν, ολιγω δ' υστερον εν τοις μεγιστοις κακοις οντας, τους δε μετ' ευσεβειας και δικαιοσυνης ζωντας εν τε τοις παρουσιν κρονοις ασφαλως διαγοντας και περι του συμπαντος αιωνος ηδιους τας ελπιδας εχοντας. Και ταυτ' ει μη κατα παντων ουτως ειθισται συμβαινειν, αλλα το γ'ως επι το πολυ τουτον γιγνεται τον προπον. Χρη δε τους ευ φρονουντας, επειδη το μελλον αει συνοισειν ου καθορωμεν, το πολλακις ωφελουν, τουτο φαινεσθαι...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2020 VersioniDiGreco.it