Versioni di greco di Luciano tradotte in italiano

Inghiottiti dalla balena

Και γαρ ημεις δυο μονας ημερας εν ευδια πλευσαντες, της τριτης υποφαινουσης προς ανισχοντα τον ηλιον αφνω ορωμεν θηρια και κητη πολλα μεν και αλλα, εν δε μεγιστον απαντων οσον σταδιων χιλιων και πεντακοσιων το μεγεθος· επηει δε κεχηνος και προ πολλου ταραττον την θαλατταν αφρω τε περικλυζομενον και τους οδοντας εκφαινον πολυ των παρ ημιν φαλλων υψηλοτερους, οξεις δε παντας ωσπερ σκολοπας κάι λευκους ωσπερ ελεφαντινους. Ημεις μεν ουν το υστατον αλληλους προσειποντες και περιβαλοντες εμενομεν το δε ηδη παρην και αναρροφησαν ημας αυτη νηι κατεπιεν. Ου μεντοι εφθη συναραξαι τοις οδουσιν, αλλα δια...

Traduzione

La vita sulla Terra vista dalla Luna

Και μην και αλλο θαυμα εν τοις βασιλειοις εθεασαμην κατοπτρον μεγιστον κειται υπερ φρεατος ου πανυ βαθεος. Αν μεν ουν εις το φρεαρ καταβη τις, ακουει παντων των παρ ημιν εν τη γη λεγομενων, εαν δε εις το κατοπτρον αποβλεψη, πασας μεν πολεις, παντα δε εθνη ορα ωσπερ εφεστως εκαστοις· τοτε και τους οικειους εγω εθεασαμην και πασαν την πατριδα, ει δε κακεινοι εμε εωρων, ουκετι εχω το ασφαλες ειπειν. Οστις δε ταυτα μη πιστευει ουτως εχειν, αν ποτε και αυτος εκεισε αφικηται, εισεται ως αληθη λεγω.

Traduzione

Menzogne inaccettabili

Εκεινους μεν γαρ τους παλαιους προ εμου σε χρη ειδεναι, τον Ηροδοτον και Κτησιαν τον Κνιδιον και προ τουτων τους ποιητας και τον Ομηρον αυτον, αοιδιμους ανδρας, εγγραφω τω ψευσματι κεχρημενους, ως μη μονους εξαπαταν τους τοτε ακουοντας σφων, αλλα και μεχρις ημων διικνεισθαι το ψευδος εκ διαδοχης εν καλλιστοις επεσι και μετροις φυλαττομενον. Εμοι γουν πολλακις υπερ αυτων επεισιν, οποταν Ουρανου τομην και Προμηθεως δεσμα διηγωνται και Γιγαντων επαναστασιν και την εν Αιδου πασαν τραγωδιαν, και ως δι ερωτα ο Ζευς ταυρος η κυκνος εγενετο και ως εκ γυναικος τις εις ορνεον η εις αρκτον μετεπεσεν, ετι...

Traduzione

Contro l'iperatticismo pedante

Το δε παντων καταγελαστοτατον εκεινο εστιν, οτι υπεραττικος ειναι αξιων και την φωνην εις το αρχαιοτατον απηκριβωμενος τοιαυτα ενια, μαλλον δε τα πλειστα, εγκαταμιγνυεις τοις λογοις α μηδε παις αρτι μανθανων αγνοησειεν αν οιον εκεινα πως οιει κατα γης δυναι ηυχομην ακουων σου επιδεικνυμενου, οτε χιτωνιον μεν και το ανδρειον ωου λεγεσθαι, δουλαρια δε και τους αρρενας των ακολουθων απεκαλεις, α τις ουκ οιδεν οτι χιτωνιον μεν γυναικος εσθης, δουλαρια δε τα θηλεα καλουσιν; και αλλα πολυ τουτων προφανεστερα, οιον το ιπτατο και το απαντωμενος και το καθεσθεις, ουδε μετοικικα της Αθηναιων φωνης. Ημεις...

Traduzione

Qualità di Tucidide

Ο δ' ουν Θουκυδιδης ευ μαλα τουτ' ενομοθετησεν και διεκρινεν αρετην και κακιαν συγγραφικην, ορων μαλιστα θαυμαζομενον τον Ηροδοτον αχρι του και Μουσας κληθηναι αυτου τα βιβλια. Κτημα τε γαρ φησι μαλλον ες αει συγγραφειν ηπερ ες το παρον αγωνισμα, και μη το μυθωδες ασπαζεσθαι αλλα την αληθειαν των γεγενημενων απολειπειν τοις υστερον. Και επαγει το χρησιμον και ο τελος αν τις ευ φρονων υποθοιτο ιστοριας, ως ει ποτε και αυθις τα ομοια καταλαβοι, εχοιεν, φησι, προς τα προγεγραμμενα αποβλεποντες ευ χρησθαι τοις εν ποσι.

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2021 VersioniDiGreco.it