Le versioni di greco di Omero e le traduzioni in italiano

Achille e Priamo

Ως αρα φωνησας απεβη προς μακρον Ολυμπον Ερμειας: Πριαμος δ' εξ ιππων αλτο χαμαζε, Ιδαιον δε κατ' αυθι λιπεν: ο δε μιμνεν ερυκων ιππους ημιονους τε• γερων δ' ιθυς κιεν οικου, τη ρ' Αχιλευς ιζεσκε Διι φιλος• εν δε μιν αυτον ευρ', εταροι δ' απανευθε καθηατο• τω δε δυ οιω ηρως Αυτομεδων τε και Αλκιμος οζος Αρηος ποιπνυον παρεοντε• νεον δ' απεληγεν εδωδης εσθων και πινων• ετι και τταρεκειτο τραπεζα. Τους δ' ελαθ' εισελθων Πριαμος μεγας, αγχι δ' αρα στας χερσιν Αχιλληος λαβε γουνατα και κυσε χειρας δεινας ανδροφονους, αιοι πολεας κτανον υιας. Ως δ' οτ' αν ανδρ' ατη πυκινη λαβη, ος τ' ενι πατρη φωτα...

Traduzione

Achille uccide Ettore

Οιος δ' αστηρ εισι μετ' αστρασι νυκτος αμολγω εσπερος, ος καλλιστος εν ουρανω ισταται αστηρ, ως αιχμης απελαμπ' ευηκεος, ην αρ' Αχιλλευς παλλεν δεξιτερη φρονεων κακον Εκτορι διω εισοροων χροα καλον, οπη έιξειε μαλιστα. Του δε και αλλο τοσον μεν εχε χροα χαλκεα τευχεα καλα, τα Πατροκλοιο βιην εναριξε κατακταςφαινετο δ' η κληιδες απ' ωμων αυχεν' εχουσι λαυκανιην, ινα τε ψυχης ωκιστος ολεθρος• τη ρ' επι οι μεμαωτ' ελασ' εγχει διος Αχιλλευς, αντικρυ δ' απαλοιο δι αυχενος ηλυθ' ακωκη• ουδ' αρ' απ' ασφαραγον μελιη ταμε χαλκοβαρεια, οφρα τι μιν προτιειττοι αμειβομενος επεεσσιν. Ηριπε δ' εν κονιτις•...

Traduzione

Achille tra kleos e nostos

Κουρην δ'ου γαμεω Αγαμεμνονος Ατρειδαο, ουδ' ει χρυσειη Αφροδιτη καλλος εριζοι εργα δ' Αθηναιη γλαυκωττιδι ισοφαριζοι: ουδε μιν ως γαμεω: ο δ' Αχαιων αλλον ελεσθω, ος τις οι τ' επεοικε και ος βασιλευτερος εστιν. Ην γαρ δη με σαωσι θεοι και οικαδ' ικωμαι, Πηλευς θην μοι επειτα γυναικα γε μασσεται αυτος. Πολλαι Αχαιιδες εισιν αν' Ελλαδατε Φθιην τε κουραι αριστηων, οι τε πτολιεθρα ρυονται, ταωνην κ' εθελωμι φιλην ποιησομ' ακοιτιν. Ενθα δε μοι μολα πολλον επεσσυτο θυμος γημαντα μνηστην αλοχον εικυιαν ακοιτιν κτημασι τερπεσθαι τα γερων εκτησατο Πηλευς: ου γαρ εμοι ψυχης ανταξιον ουδ' οσα φασιν Ιλιον...

Traduzione

Morte di Patroclo

Εκτωρ δ'ως ειδεν Πατροκληα μεγαθυμον αψ αναχαζομενον βεβλημενον οξει καλκω, αγχιμολον ρα οι ηλθε κατα στιχας, ουτα δε δουρι νειατον ες κενεωνα, διαπρο δε χαλκον ελασσε• δουπησεν δε πεσων, μεγα δ' ηκαχε λαον Αχαιων• ως δ' οτε συν ακαμαντα λεων εβιησατο χαρμη, ω τ' ορεος κορυφησι μεγα φρονεοντε μαχεσθον πιδακος αμφ' ολιγης• εθελουσι δε πιεμεν αμφω• πολλα δε τ' ασθμαινοντα λεων εδαμασσε βιηφιν• ως πολεας πεφνοντα Μενοιτιου Εκτωρ Πριαμιδης σχεδον εγχει θυμον απηυρα, και οι επευχομενος επεα πτεροεντα προσηυδα•«Πατροκλ' η που εφησθα παλιν κεραιξεμεν αμην, Τρωιαδας δε γυναικας ελευθερον ημαρ απουρας...

Traduzione

L'intervento di Atena

Ως φατο• Πηλειωνι δ' αχος γενετ', εν δε οι ητορ στηθεσσιν λασιοισι διανδιχα μερμηριξεν, η ο γε φασγανον οξυ ερυσσαμενος παρα μηρου τους μεν αναστησειεν, ο δ' Ατρειδην εναριζοι, ηε χολον παυσειεν ερητυσειε τε θυμον. Ηος ο ταυθ' ωρμαινε κατα φρενα και κατα θυμον, ε'λκετο δ' εκ κολεοιο μεγα ξιφος, ηλθε δ' Αθηνη ουρανοθεν• προ γαρ ηκε θεα Λευκωλενος Ηρη αμφω ομως θυμφ φιΛεουσα τε κηδομενη τε• στη δ' οπιθεν, ξανθης δε κομης εΛε Πηλειωνα οιψ φαινομενη• των δ' αλλων ου τις ορατο• θαμβησεν δ' Αχιλευς, μετα δ' ετραπετ', αυτικα δ' εγνω Παλλαδ' Αθηναιην• δεινω δε οι οσσε φαανθεν• και μιν φωνησας εττεα...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2024 VersioniDiGreco.it