Le versioni di greco di Omero e le traduzioni in italiano

La vestizione di Patroclo

Ως φατο, Πατροκλος δε κορυσσετο νωροττι χαλκω. Κνημιδας μεν πρωτα περι κνημησιν εθηκε καλας, αργυρεοισιν επισφυριοις αραρυιας• δευτερον αυ θωρηκα περιστηθεσσιν έδυνε ποικιλον αστεροεντα ποδωκεος Αιακιδαο. Αμφι δ' αρ' ωμοισιν βαλετο ξιφος αργυροηλον χαλκεον, αυταρ επειτα σακος μεγα τε στιβαρον τε• κρατιδ' επ' ιφθιμω κυνεην ευτυκτον εθηκεν ιππουριν• δεινον δε λοφος καθυπερθεν ενευεν. Ειλετο δ' ολκιμα δουρε, τα οι παλαμηφιν αρηρει: εγχος δ' ουχ ελετ' οιον αμυμονος Αιακιδαο βριθυ μεγα στιβαρον: το μεν ου δυνατ' αλλος Αχαιων παλλειν, αλλα μιν οιος επιστατο πηλαι Αχιλλευς Πηλιαδα μελιην, την πατρι...

Traduzione

Patroclo chiede ad Achille di poter scendere in campo

Τον δε βαρυ στεναχων προσεφης Πατροκλεες ιππευ: «Ω Αχιλευ, Πηληος υιε, μεγα φερτατ' Αχαιων μη νεμεσα: τοιον γαρ αχος βεβιηκεν Αχαιους. Οι μεν γαρ δη παντες, οσοι παρος ησαν αριστοι, εν νηυσιν κεαται βεβλημενοι ονταμενοι τε. Βεβληται μεν ο Τυδειδης κρατερος Διομιηδης, ουτασται δ'Οδυσευς δουρικλυτος ηδ' Αγαμεμνων, βεβληται δε και Ευρυπυλος κατα μηρον οιστω. Τους μεν τ' ιητροι πολυφαρμακοι αμφιπενονται ελκε ακειομενοι• συ δ' αμηχανος έπλευ Αχιλλευ. Μη εμε γ' ουν ουτος γε λαβοι χολος, ον συ φυλασσεις αιναρετη• τισευ αλλος ονησεται οψιγονος περ αι κε μη Αργειοισιν αεικεα λοιγον αμυνης; Νηλεες, ουκ...

Traduzione

Tersite

Αλλοι μεν ρ' εζοντο, ερητυθεν δε καθ' εδρας• Θερσιτης δ' ετι μουνος αμετροεπης εκολφα, δς επεα φρεσιν ησιν ακοσμα τε πολλα τε ηδη μαψ, αταρ ου κατα κοσμον, εριζεμεναι βασιλευσιν, αλλ' ο τι οι εισαιτο γελοιιον Αργειοισιν εμμεναι• αισχιστος δε ανηρ υπο "Ιλιον ηλθε: φολκος εην, χωλος δ' ετερον ποδα: τω δε οι ωμω κυρτω εττι στηθος συνοχωκοτε: αυταρ υπερθε φοξος εην κεφαλην, ψεδνη δ' επενηνοθε λαχνη. Εχθ ιστος δ' Αχιληι μαλιστ' ην ηδ' Οδυσηι• τω γαρ νεικειεσκε: τοτ' αυτ' Αγαμεμνονιδιω, οξεα κεκληγων λεγ' ονειδεα: τφ δ' αρ' Αχαιοι εκπαγλως κοτεοντο νεμεσσηθεν τ' ενι θυμφ. Αυταρ ο μακρα βοων Αγαμεμινονα...

Traduzione

Lite fra Achille e Agamennone

Τον δ' αρ' υποδρα ιδων προσεφη ποδας ωκυς Αχιλλευς• «Ω μοιαναιδειην επιειμενε κερδαλεοφρον, πως τις τοι προφρων επεσιν πειθηται Αχαιων η οδον ελθεμεναιη ανδρασιν Ιφι μαχεσθαι; Ου γαρ εγω Τρωων ε'νεκ' ηλυθον αιχμηταων δευρο μαχησομενος, επει ου τι μοι αιτιοι εισιν• ου γαρ πω ποτ' εμας βους ηλασαν ουδε μεν ιππους, ουδε ποτ' εν Φθιη εριβωλακι βωτιανειρη καρπον εδηλησαντ', επειη μαλα πολλα μεταξυ ουρεα τε σκιοεντα θαλασσα τε ηχηεσσα• αλλα σοι ω μεγ' αναιδες αμ' εσπομεθ' οφρα συ χαιρης, τιμην αρνυμενοι Μενελαω σοι τε, κυνωπα, προς Τρωων• των ου τι μετατρεπη ουδ' αλεγιζεις• και δη μοι γερας αυτος...

Traduzione

L'offesa a Crise

Μηνιν αειδε θεα Πηληιαδεω Αχιληος ουλομενην, η μυρι Αχαιοις αλγε εθηκε, πολλας δ' ιφθιμους ψυχας Αιδι προιαψεν ηρωων, αυτους δε ελωρια τευχε κυνεσσιν οιωνοισι τε πασι, Διος δ' ετελειετο βουλη, εξ ου δη τα πρωτα διαστητην ερισαντε Ατρειδης τε αναξ ανδρων και διος Αχιλλευς. Τις τ' αρ σφωε θεων εριδι ξυνεηκε μαχεσθαι; Λητους και Διος υιος• ο γαρ βασιληι χολωθεις νουσον ανα στρατον ωρσε κακην, ολεκοντο δε λαοι, ουνεκα τον Χρυσην ητιμασεν αρητηρα Ατρειδης• ο γαρ ηλθε θοαςεπινηας Αχαιων λυσομενος τε θυγατρα φερων τ' απερεισι' αποινα, στεμματ' εχων εν χερσιν εκηβολου Απολλωνος χρυσεω ανα σκηπτρω, και...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2022 VersioniDiGreco.it