Versioni di greco di Diodoro Siculo tradotte in italiano

Euno

Ηυ δε τις οικετης Αντιγενους Ενναιου, Συρος το γενος εκ της Απαμειας, ανθρωπος μαγος και τερατουργος τον τροπον. Ουτος προσεποιειτο θεων επιταγμασι καθ' υπνον προλεγειν τα μελλοντα, και πολλους δια την εις τουτο το μερος ευφυιαν εξηπατα. Εντευθεν προιων ου μονον εξ ονειρων εμαντευετο, αλλα και εγρηγοροτως θεους οραν υπεκρινετο και εξ αυτων ακουειν τα μελλοντα. Πολλων δ' υπ αυτου σχεδιαζομενων απο τυχης ενια προς αληθειαν εξεβαινε· και των μεν μη γινομενων υπ' ουδενος ελεγχομενων, των δε συντελουμενων επισημασιας τυγχανοντων, προ­κοπην ελαμβανεν η περι αυτον δοξα.

Traduzione

L'ambasceria di Gorgia ad Atene

Επι δε τουτιον κατα την Σικελιαν Λεοντινοι, Χαλκιδεων μεν οντες αποικοι, συγγενεις δε Αθηναιων, ετυχον υπο Συρακοσιων πολεμουμενοι. Πιεζομενοι δε τω πολεμω, και δια την υπεροχην των Συρακοσιων κινδυνευοντες αλωναι κατα κρατος, εξεπεμψαν πρεσβεις εις τας Αθηνας, αξιουντες τον δημον βοηθησαι την ταχιστην και την πολιν εαυτων εκ των κινδυνων ρυσασθαι. Ην δε των απεσταλμενων αρχιπερεσβευτης Γοργιας ο ρητωρ, δεινοτητι λογου πολυ προεχων παντων των καθ' εαυτον. Ουτος και τεχνας ρητορικας πρωτος εξευρε και κατα την σοφιστειαν τοσουτο τους αλλους υπερεβαλεν, ωστε μισθον λαμβανειν παρα των μαθητων μνας...

Traduzione

Origini di Roma

Ενιοι μεν ουν των συγγραφεων πλανηθεντες υπελαβον τους περι τον Ρωμυλον εκ της Αινει ου θυγατρος γεννηθεντας εκτικεναι την Ρωμην το δ' αληθες ουχ ουτως εχει, πολλων μεν εν τω μεταξυ χρονω του τ' Αινειου και Ρωμυλου γεγονοτων βασιλεων, εκτισμενης δε της Ρωμης κατα το δευτερον ετος της εβδομης ολυμπιαδος· αυτη γαρ η κτισις υστερει των Τρωικων ετεσι τρισι πλειοσι των τετρακοσιων και τριακοντα. Αινειας γαρ μετα την αλωσιν της Τροιας ετων τριων παρελθοντων παρελαβε την των Λατινων βασιλειαν, και κατασχων τριετη χρονον εξ ανθρωπων ηφανισθη και τιμων ετυχεν αθανατων. Την δ' αρχην διαδεξαμενος Ασκανιος...

Traduzione

I liguri

Οι δε ταυτην την χωραν οικουντες Λιγυες νεμονται γην τραχειαν και παντελους λυπραν· των δ' εγχωριων ταις εργασιαις και ταις της κακοπαθειας υπερβολαις φερει καρπους προς βιαν ολιγους. Διο και τοις ογκοις εισι συνεσταλμενοι και δια την συνεχη γυμνασιαν ευτονοι· της γαρ κατα την τρυφην ραστωνης πολυ κεχορισμενοι ελαφροι μεν ταις ευκινησιαις εισιν, εν δε τοις πολεμικοις αγωσι ταις αλκαις διαφοροι. Καθολου δε των πλησιοχωρων το πονειν συνεχως ησκηκοτων, και της χωρας πολλης εργασιας προσδεομενης, ειθικασι τας γυναικας των κακοπαθειων των εν ταις εργασιαις κοινωνους ποιεισθαι. Μισθου δε παρ αλληλοις...

Traduzione

Etnografia Gallica

Οι δε Γαλαται τοις μεν σωμασιν εισιν ευμηκεις, ταις δε σαρξι καθυγροι και λευκοι, ταις δε κομαις ου μονον εκ φυσεως ξανθοι, αλλα και δια της κατασκευης επιτηδευουσιν αυξειν την φυσικην της χροας ιδιοτητα. Τιτανου γαρ αποπλυματι σμωντες τας τριχας συνεχως απο των μετωπων επι την κορυφην και τους τενοντας ανασπωσιν, ωστε την προσοψιν αυτων φαινεσθαι Σατυροις και Πασιν εοικυιαν· παχυνονται γαρ αι τριχες απο της κατεργασιας, ωστε μηδεν της των ιππων χαιτης διαφερειν. Τα δε γενεια τινες μεν ξυρωνται, τινες δε μετριως υποτρεφουσιν, οι δ' ευγενεις τας μεν παρειας απολειαινουσι, τας δ' υπηνας ανειμενας...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2020 VersioniDiGreco.it