Versioni di greco di Diodoro Siculo tradotte in italiano

La fuga di Alcibiade

Τουτων δε πραττομενων οι κατα την ιδιαν εχθραν μισουντες τον Αλκιβιαδην εν Αθηναις, προφασιν εχοντες την των αγαλματων περικοπην, διεβαλον αυτον εν ταις δημηγοριαις ως συνωμοσιαν κατα του δημου ποιησαμενον. Πιστευσας ουν ο δημος ταις κατηγοριαις, και δεινως υπο των δημαγωγων παροξυνθεις, απεστειλε την Σαλαμινιαν ναυν εις Σικελιαν, κελευων την ταχιστην ηκειν Αλκιβιαδην επι την κρισιν. Παραγενομενης ουν της νεως εις την Κατανην, Αλκιβιαδης, ακουσας των πρεσβεων τα δοξαντα τω δημω, τη ιδια τριηρει μετα της Σαλαμινιας εξεπλευσεν. Επει δ' εις Θουριους κατεπλευσεν, ειτε και συνειδως αυτω (“essendo...

Traduzione

Le origini di Roma

Ενιοι μεν ουν των συγγραφεων πλανηθεντες υπελαβον τους περι τον Ρωμυλον εκ της Αινειου θυγατρος γεννηθεντας εκτικεναι την Ρωμην· το δ' αληθες ουχ ουτως εχει, πολλων μεν εν τω μεταξυ χρονω του τ' Αινειου και Ρωμυλου γεγονοτων βασιλεων, εκτισμενης δε της Ρωμης κατα το δευτερον ετος της εβδομης ολυμπιαδος· αυτη γαρ η κτισις υστερει των Τρωικων ετεσι τρισι πλειοσι των τετρακοσιων και τριακοντα. Αινειας γαρ μετα την αλωσιν της Τροιας ετων τριων παρελθοντων παρελαβε την των Λατινων βασιλειαν, και κατασχων τριετη χρονον εξ ανθρωπων ηφανισθη και τιμων ετυχεν αθανατων. Την δ' αρχην διαδεξαμενος Ασκανιος...

Traduzione

Il compito dello storico

Παντων μεν των εν ταις αναγραφαις χρησιμων προνοητεον τους ιστοριαν συνταττομενους, μαλιστα δε της κατα μερος οικονομιας. Αυτη γαρ ου μονον εν τοις ιδιωτικοις βιοις πολλα συμβαλλεται προς διαμονην και αυξησιν της ουσιας, αλλα και κατα τας ιστοριας ουκ ολιγα ποιει προτερηματα τοις συγγραφευσιν. Ενιοι δε και κατα την λεξιν και κατα την πολυπειριαν των αναγραφομενων πραξεων επαινουμενοι δικαιως, εν τω κατα την οικονομιαν χειρισμω διημαρτον, ωστε τους μεν πονους και την επιμελειαν αυτων αποδοχης τυγχανειν παρα τοις αναγινωσκουσι, την δε ταξιν των αναγεγραμμενων δικαιας τυγχανειν επιτιμησεως. Τιμαιος...

Traduzione

L'esercito di Leonida rimane a difendere il passo delle Termopili

Οι Ελληνες συνηδρευσαν περι μεσας νυκτας και φουλευοντο περι των επιφερομενων. Ενιοι μεν ουν ελεγον δειν παραχρημα τας παροδους καταλειπειν και διασψζεσθαι προς συμμαχους· αδυνατον γαρ ειναι τοις μεινασι τυγχανειν σωτηριας· Λεωνιδας δε ο βασιλευς των Λακεδαιμονιων φιλοτιμουμενος αυτω τε δοξαν παρεχειν μεγαλην και τοις Σπαρτιαταις, προσεταξε τους μεν αλλους Ελληνας απαντας απερχεσθαι και σωζειν εαυτους, ινα κατα τας αλλας μαχας συναγωνιζωνται τοις Ελλησιν, αυτους δε τους Λακεδαιμονιους ελεξεδειν μενειν και την φυλακην των παροδων μη λειπειν. Ευθυς ουν οι μεν αλλοι παντες απηρχοντο, ο δε Λεωνιδας...

Traduzione

Euno

Ηυ δε τις οικετης Αντιγενους Ενναιου, Συρος το γενος εκ της Απαμειας, ανθρωπος μαγος και τερατουργος τον τροπον. Ουτος προσεποιειτο θεων επιταγμασι καθ' υπνον προλεγειν τα μελλοντα, και πολλους δια την εις τουτο το μερος ευφυιαν εξηπατα. Εντευθεν προιων ου μονον εξ ονειρων εμαντευετο, αλλα και εγρηγοροτως θεους οραν υπεκρινετο και εξ αυτων ακουειν τα μελλοντα. Πολλων δ' υπ αυτου σχεδιαζομενων απο τυχης ενια προς αληθειαν εξεβαινε· και των μεν μη γινομενων υπ' ουδενος ελεγχομενων, των δε συντελουμενων επισημασιας τυγχανοντων, προ­κοπην ελαμβανεν η περι αυτον δοξα.

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2022 VersioniDiGreco.it