Le versioni di greco di Polibio e le traduzioni in italiano

Enormi perdite dopo il passaggio delle Alpi

Αννιβας δε συναθροισας ομου πασαν την δυναμιν κατεβαινε και τριταιος απο των προειρημενων κρημνων διανυσας ηψατο των επιπεδων, πολλους μεν απολωλεκως των στρατιωτων υπο τε των πολεμιων και των ποταμων εν τη καθολου πορεια, πολλους δ' υπο των κρημνων και των δυσχωριων κατα τας Αλπεις, ου μονον ανδρας, ετι δε πλειους ιππους και υποζυγια. Τελος δε την μεν πασαν πορειαν εκ Καινης πολεως εν πεντε μησι ποιησαμενος την δε των Αλπεων υπερβολην ημεραις δεκαπεντε κατηρε τολμηρως εις τα περι τον Παδον πεδια και το των Ινσομβρων εθνος, εχων το διασωζομενον μερος της μεν των Λιβυων δυναμεως πεζους μυριους...

Traduzione

Il passaggio delle Alpi

Το γαρ συμβαινον ιδιον ην και παρηλλαγμενον. Επι γαρ την προυπαρχουσαν χιονα και διαμεμενηκυιαν εκ του προτερον χειμωνος αρτι της επ' ετους πεπτωκυιας, ταυτην μεν ευδιακοπτον ειναι συνεβαινε και δια το προσφατον ουσαν απαλην υπαρχειν και δια το μηδεπω βαθος εχειν. Οποτε δε ταυτην διαπατησαντες επι την υποκατω και συνεστηκυιαν επιβαιεν, ουκετι διεκοπτον, αλλ' επεπλεον ολισθανοντες αμφοτεροις αμα τοις ποσι, καθαπερ επι τη γη συμβαινει τοις δια των ακροπηλων πορευομενοις. Το δε συνεξακολουθουν τουτοις ετι δυσχερεστερον υπηρχεν. Οι μεν γαρ ανδρες ου δυναμενοι την κατω χιονα διακοπτειν, οποτε πεσοντες...

Traduzione

Annibale passa il Rodano

Επει δ’ επι τας τελευταιας επεστησαν σχεδιας, διακοψαντες τους δεσμους, οις προσηρτηντο προς τας αλλας, και τοις λεμβοις επισπασαμενοι τα ρυματα ταχεως απεσπασαν απο του χωματος τα τε θηρια και τας υπ αυτοις σχεδιας. Ου γενομενου διαταραχθεντα τα ζωα κατα μεν τας αρχας εστρεφετο και κατα παντα τοπον ωρμα: περιεχομενα δε πανταχοθεν υπο του ρευματος απεδειλια και μενειν ηναγκαζετο κατα χωραν. Και τοιουτω δη τροπω προσαρμοζομενων αει σχεδιων δυειν, τα πλειστα των θηριων επι τουτων διεκομισθη, τινα δε κατα μεσον τον πορον απερριψεν εις τον ποταμον αυτα δια τον φοβον ων τους μεν Ινδους απολεσθαι...

Traduzione

Trattati di alleanza tra Roma e Cartagine (II)

Εισι δ' αι συνθηκαι τοιαιδε τινες· «Επι τοισδε φιλιαν ειναι Ρωμαιοις και τοις Ρωμαιων συμμαχοις και Καρχηδονιοις και τοις Καρχηδονιων συμμαχοις· μη πλειν Ρωμαιους μηδε τους Ρωμαιων συμμαχους επεκεινα του Καλου ακρωτηριου, εαν μη υπο χειμωνος η πολεμιων αναγκασθωσιν εαν δε τις βια κατενεχθη, μη εξεστω αυτω μηδεν αγοραζειν μηδε λαμβανειν πλην οσα προς πλοιου επισκευην η προς ιερα (εν πεντε δ' ημεραις αποτρεχετω). Τοις δε κατ' εμποριαν παραγινομενοις μηδεν εστω τελος πλην επι κηρυκι η γραμματει. Οσα δ' αν τουτων παροντων πραθη, δημοσια πιστει οφειλεσθω τω αποδομενω, οσα αν η εν Λιβυη η εν Σαρδονι...

Traduzione

Trattati di alleanza tra Roma e Cartagine (I)

Γινονται τοιγαρουν συνθηκαι Ρωμαιοις και Καρχηδονιοις πρωται κατα Λευκιον Ιουνιον Βρουτον και Μαρκον Ωρατιον, τους πρωτους κατασταθεντας υπατους μετα την των βασιλεων καταλυσιν, υφ' ων συνεβη καθιερωθηναι και το του Διος ιερον του Καπετωλιου. Ταυτα δ' εστι προτερα της Ξερξου διαβασεως εις την Ελλαδα τριακοντ' ετεσι λειπουσι δυειν. Ας καθ' οσον ην δυνατον ακριβεστατα διερμηνευσαντες ημεις υπογεγραφαμεν. Τηλικαυτη γαρ η διαφορα γεγονε της διαλεκτου και παρα Ρωμαιοις της νυν προς την αρχαιαν ωστε τους συνετωτατους ενια μολις εξ επιστασεως διευκρινειν.

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2022 VersioniDiGreco.it