Versioni di greco di Arriano tradotte in italiano

Alessandro onora Dioniso

Αλεξανδρον δε ποθος ελαβεν ιδειν τον χωρον, οπου τι να υπομνηματα του Διονυσου οι Νυσαιοι εκομπαζον. Ελθειν τε ες το ορος τον Μηρον ξυν τοις εταιροις τοις ιππευσι και τω πεζικω αγηματι και ιδειν κισσου τε αναπλεων και δαφνης το ορος και αλση παντοια· και ιδειν συσκιον, και Θηρας εν αυτω ειναι θηριων παντοδαπων. Και τους Μακεδονας ηδεως τον κισσον ιδοντας, οια δη δια μακρου οφθεντα (ου γαρ ειναι εν τη Ινδων χωρα κισσον, ουδε ιναπερ αυτοις αμπελοι ησαν) στεφανους σπουδη απ' αυτου ποιεισθαι, ως και στεφανωσασθαι ειχον, εφυμνουντας τον Διονυσον τε και τας επωνυμιας του θεου ανακαλουντας. Θυσαι τε...

Traduzione

Fondazione di Alessandria Ultima

Αυτος δε προς τω Ταναιδι ποταμω επενοει πολιν οικισαι, και ταυτην εαυτου επωνυμον. Ο τε γαρ χωρος επιτηδειος αυτω εφαινετο αυξησαι επι μεγα την πολιν και εν καλω οικισθησεσθαι της επι Σκυθας, ειποτε ξυμβαινοι, ελασεως και της προφυλακης της χωρας προς τας καταδρομας των περαν του ποταμου εποικουντων βαρβαρων. Εδοκει δ' αν και μεγαλη γενεσθαι η πολις πληθει τε των ες αυτην ξυνοικιζομενων και του ονοματος τη λαμπροτητι. Και εν τουτω οι προσχωροι τω ποταμω βαρβαροι τους τε τα φρουρια εν ταις πολεσι σφων εχοντας στρατιωτας των Μακεδονων ξυλλαβοντες απεκτειναν και τας πολεις ες ασφαλειαν τινα μαλλον...

Traduzione

Insolita auto-presentazione dell'autore

Καιτοι Αλεξανδρος ουτε ξυν αλλω εστρατευσεν, ουτε φευγων μεγαν βασιλεα τους τη καθοδω τη επι θαλασσαν εμποδων γιγνομενους εκρατησεν αλλ' ουκ εστιν οστις αλλος εις ανηρ τοσαυτα η τηλικαυτα εργα κατα πληθος η μεγεθος εν Ελλησιν η βαρβαροις απεδειξατο. Ενθεν και αυτος ορμηθηναι φημι ες τηνδε την ξυγγραφην, ουκ απαξιωσας εμαυτον φανερα καταστησειν ες ανθρωπους τα Αλεξανδρου εργα. Οστις δε ων ταυτα υπερ εμαυτου γιγνωσκω, το μεν ονομα ουδεν δεομαι αναγραψαι, ουδε γαρ ουδε αγνωστον ες ανθρωπους εστιν, ουδε πατριδα ητις μοι εστιν ουδε γενος το εμον, ουδε ει δη τινα αρχην εν τη εμαυτου ηρξα· αλλ' εκεινο...

Traduzione

Il marinaio coraggioso e la corona di Alessandro

Λογος δε λεγεται τοιοσδε (tale). Τwν βασιλεων (dei re) των Ασσυριων τους ταφους εν ταις λιμναις τε ειναι και εν τοις ελεσι. Ως δε επλεε (giunse in nave) Αλεξανδρος κατα τα ελη, πνευμα μεγα ενεπεσε αυτω ες την καυσιαν και το διαδημα αυτου. Η μεν δη επεσεν ες το υδωρ, το διαδημα δε εσχετο εν καλαμω των περι ταφου τινος των παλαι βασιλεων (re). Τις των ναυτων εκνηξαμενος (allontanatosi a nuoto) το διαδημα αφειλε του καλαμου. Αυτο δε μετα χειρας (con le mani) ουκ ηνεγκεν, οτι εβρεχετο, αλλα περιεθετο (se lo pose) δε τη κεφαλη τη αυτου (sua) και ουτω διηνεγκε. Και οι μεν πολλοι (i più) λεγουσιν οτι...

Traduzione

De Cliti caede

Κλειτον δε δηλον μεν ειναι παλαι ηδη αχθομενον του τε Αλεξανδρου τη ες το βαρβαρικωτερον μετακινησει και των κολακευοντων αυτον τοις λογοις: τοτε δε και αυτον προς του οινου παροξυνομενον ουκ εαν ουτε ες το thειον υβριζειν, ουτε, τα των παλαι ηρωων εργα εκφαυλιζοντας χαριν ταυτην αχαριν προστιθεναι Αλεξανδρω. Ειναι γαρ ουν ουδε τα Αλεξανδρου ουτω τι μεγαλα και θαυμαστα ως εκεινοι επαιρουσιν: ουκουν μονον γε καταπραξαι αυτα, αλλα το πολυ γαρ μερος Μακεδονων ειναι τα εργα. Και τουτον τον λογον ανιασαι Αλεξανδρον λεχθεντα. Ως δε και των Φιλιππου τινες εργων, oτι ου μεγαλα ουδε θαυμαστα Φιλιππω...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2021 VersioniDiGreco.it